top of page

Առողջապահության ոլորտը բացատրող տեսանյութեր 

Եկեք օգնենք բացատրել ձեր նախագիծը կատարյալ կերպով:

Mac
Diem v6

Diem v6

Play Video
Zoom Thumbnail
ԳԻՐՔ  
ԱՆՎՃԱՐ  30  MIN  ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 
ԳԻՐՔ  
ԱՆՎՃԱՐ _  30  ՐՈՊԵ  
ZOOM ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ  
ՀԵՏ ՔՈ ՏՆՕՐԵՆԸ. 
Zoom Icon
ՕԳՏՎԵՔ ՁԵՐ ԱՆՎՃԱՐխորհրդատվությունից.
Լրացրեք օրացույցի ձևաթուղթը ձեր խորհրդատվությունը ամրագրելիս և տվեք մեզ հնարավորինս շատ մանրամասներ, որպեսզի մենք պատրաստ լինենք քննարկելու ձեր տարբեր տարբերակները:
bottom of page