top of page

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՄԵԴԻԱՅԻ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՐԿԵՏԻՆԳ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 2022 by BRAINIAC
 

ՄԵՐ TIKTOK ԳՈՎԱԶԴԻ ՕՐԻՆՆԵՐԸ
(ՎՃԱՐՈՎ ԱԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - ՓՈԽԱՐՁԱԿԱՆ ՀԻՄՆՈՎ)

vertical
SF 5
SF-12
GPS